Voordelen

Alle voordelen op een rij

 • Eén keer informatie aanleveren
 • Beter voorspelbaarheid
 • Minder regeldruk, administratieve lasten en nalevingskosten
 • Efficiënter risicobeheer en minder inspecties
 • Concurrentievoordeel
 • Ketenoptimalisatie
 • Informatie beschikbaar voor alle relevante partijen
 • Betere benutting van transportmiddelen en infrastructuren
 • Een efficiënte en kosteneffectieve overheid
 • Verhoogde veiligheid en verbeterd calamiteitenbeheer
 • Imagoversterking
 • Betere planning
 • Betere informatie maakt ketens beheersbaar, betrouwbaar, flexibel, goedkoper en transparant.
 • Minder papieren transactiekosten door digitalisering
 • Milieuvoordeel door betere beladingsgraad
 • Klantenbinding, Betere service