Neutraal Logistiek Informatie Platform

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is ontwikkeld om de logistieke sector in Nederland weer een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Dat maakt onze sector efficiënter en concurrerend. Het NLIP draagt bij aan een betrouwbaarder product. De voorspelbaarheid in het complexe logistiek proces wordt met het NLIP aanzienlijk vergroot.

 

Waarom we dit doen

 

Topsector Logistiek

Met jaarlijks zo’n 40 miljard euro omzet en 750.000 arbeidsplaatsen is de logistiek een belangrijke economische pijler. Overheid en markt nemen samen het initiatief om Nederland in 2020 weer terug te krijgen op de nummer 1 positie in de Europese logistieke sector. Er zijn drie hoofddoelstellingen:

  • In ketenlogistiek en ketenoptimalisatie en wordt weer de gateway to Europe
  • In de afhandeling van goederenstromen
  • Als het gaat om vestigingsklimaat

 

Samen is de basis voor beter

De hele logistieke keten profiteert van het NLIP. Van overheid tot logistieke dienstverleners, van verladers tot mainports, kennisinstituten en systeemsuppliers. Het succes van het NLIP is gebaat bij samenwerking, vertrouwen en openheid. Wanneer alle deelnemende partijen hun informatie op een transparante manier doorgeven, kan Nederland weer haar vooraanstaande positie innemen op het gebied van continentaal (weg)transport en als gateway to Europe.

 

Het Strategisch Platform Logistiek

Het Strategisch Platform Logistiek heeft eerder al bepaald dat we verstandiger met informatie om moeten gaan. Ook prominente vertegenwoordigers uit de sector hebben zich over deze uitdagingen gebogen. Hun aanpak staat in de nota

‘Partituur naar de Top’.

Een groot aantal stakeholders is het afgelopen jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het NLIP, één van de belangrijkste acties uit de agenda van de Topsector Logistiek.

 

De kernboodschap

Het doel van het NLIP is het optimaliseren van de uitwisseling van logistieke informatie om deze efficiënter en duurzamer te maken en de administratieve lasten te verminderen. Dat bevordert de concurrentiepositie van importeurs, exporteurs en logistieke spelers in Nederland en van Nederland als logistiek gidsland.