Neutraal Logistiek Informatie Platform

Het NLIP wil de positie van Nederland als logistieke topspeler versterken door randvoorwaarden voor drempelloos data delen te creëren. Zij initieert en stimuleert daartoe projecten en innovaties. Onderling data delen is niet alleen een essentiële voorwaarde om efficiency te verhogen en de druk op onze fysieke infrastructuur en leefomgeving te beperken. Het is ook een manier om kosten te besparen, transparantie en betrouwbaarheid te vergroten. En daarmee onze concurrentiekracht.

Er wordt al veel data gedeeld binnen de sector, maar er valt nog een wereld te winnen, zeker als we ook met tot dusver onbekende partijen data gaan uitwisselen. Niet alleen kunnen we hiermee bestaande businessmodellen verbeteren, we openen ook tal van mogelijkheden voor nieuwe business en innovaties.

 

Wat zijn onze ambities?

tagline

Het NLIP draagt met haar projecten bij aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek:
tagline

 

Verhogen beladingsgraad van alle transportmiddelen

Data uitwisseling over beschikbare capaciteit maakt optimale belading mogelijk, bijvoorbeeld door bundeling van lading. Vrachtauto’s, treinen, schepen en vliegtuigen maximaal beladen. Niet meer vol naar de klanten en dan leeg terug naar huis.

Vergroten transparantie en betrouwbaarheid levering

Elk moment inzicht in waar je lading zich bevindt en je planning hier optimaal op kunnen inrichten. Tijdig inspringen op veranderingen en een betrouwbare leveringstermijn.

Verlagen CO2 uitstoot

Optimalisatie van bouw- en stadsdistributie en andere ketens. Bundeling van lading in hubs beperkt de benodigde transportbewegingen naar bouwdepot of stadsbestemming. Efficiënte terminalafhandeling voorkomt onnodig wachtende of rondrijdende trucks. Een rechtstreekse reductie van CO2 uitstoot.

Minimaliseren administratieve lasten

Geen onnodige handelingen en papierverbruik. Rondbellen voor informatie over een levering is dankzij onderlinge data uitwisseling verleden tijd, net als tijdsverlies en fouten door het opnieuw invoeren van informatie.

 

Hoe werkt NLIP?

NLIP pijlers

NLIP ondersteunt initiatieven en projecten die het delen van data in de gehele sector bevorderen. Deels zijn dit initiatieven die worden ingediend door (markt)partijen uit de sector, en deels neemt NLIP zelf het initiatief. Voorwaarde is altijd dat de resultaten van de projecten beschikbaar komen voor iedereen in de sector. Voorbeelden zijn het iSHARE Afsprakenstelsel, de ontwikkelde standaarden voor Papierloos Transport en de slimme aanvoerketen naar Schiphol.

Alle NLIP projecten grijpen in op 1 of meerdere strategische NLIP pijlers: technologie, samenwerking en toepassing. De resultaten zijn beschikbaar voor alle partijen in de logistieke sector.

NLIP stelt mensen en middelen ter beschikking en biedt haar uitgebreide netwerk aan voor initiatieven op het gebied van data delen. Zij bevordert, ontwikkelt en ontsluit innovatieve kennis over data delen.

Standaarden

Data delen in de logistiek gaat efficiënter door gebruik te maken van (open) standaarden. Waar mogelijk en opportuun maken NLIP en haar partners gebruik van bestaande -of daartoe ontwikkelde- open logistieke standaarden. Standaarden voor laagdrempelige en betrouwbare data uitwisseling, zoals eCMR, OpenTrip Model en het iSHARE afsprakenstelsel, winnen sterk aan effectiviteit en inzetbaarheid wanneer deze grootschalig worden toegepast. Deze standaarden zijn tevens ondersteunend voor het opschalen van initiatieven, zoals in Synchromodaal Transport en Cross Chain Control Towers (4C).

NLIP ondersteunt de inrichting van toekomstbestendig beheer van de standaarden en heeft daartoe de Stichting Uniforme Transport Code opdracht gegeven een Expertise- en beheercentrum in te richten voor open logistieke standaarden. Het Open Trip Model, de digitale standaarden voor Papierloos Transport en de EBA zijn inmiddels in beheer bij het Expertisecentrum.

 

 

tagline

Wij nodigen u nadrukkelijk uit om wensen, verzoeken of initiatieven voor aanvullende randvoorwaarden voor drempelloos data delen bij ons kenbaar te maken!

tagline

Betrokken Partijen

Een klein overzicht van de betrokken partijen

Logistiek dienstverleners

Afhandelaren, barge operators, expediteurs, luchtvracht operators, rederijen, cargadoors, terminals en wegvervoerders werken samen met het NLIP aan innovaties.

Verladers

Verzenders van goederen willen transparantie, innovatie en samenwerking. De initiatieven van NLIP dragen daaraan bij. Waar opportuun trekken verladers en NLIP samen op bij innovaties.

Mainports

Schiphol en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam hebben als mainports groot belang bij integrale informatiesystemen. Hun eigen community systemen voor data uitwisseling, Cargonaut en Portbase, werken op diverse manieren aan innovaties en het (gecontroleerd) beschikbaar maken van (bron)data.

De Overheid

De overheid heeft met Maritime en Air Single Window de basis gelegd voor het Single Window Handel en Transport, waardoor bedrijven slechts eenmalig gegevens hoeven aan te leveren aan de overheid. De volgende stap is uitbreiding voor de overige modaliteiten. NLIP en overheid trekken samen op in het stimuleren en faciliteren van data uitwisseling in de logistieke sector.

Samenwerkende Partijen

De partijen die met NLIP samenwerken