Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen gezamenlijk een uniforme set van afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Wilt u ook vooroplopen in deze innovatie? Meld u aan voor één van onze informatiesessies.

Lees meer