Neutraal Logistiek Informatie Platform

Het NLIP wil de positie van Nederland als logistieke topspeler versterken door randvoorwaarden voor drempelloos data delen te creëren. Zij initieert en stimuleert daartoe projecten en innovaties. Onderling data delen is een essentiële voorwaarde om efficiency te verhogen en de druk op onze fysieke infrastructuur en leefomgeving te beperken. Een manier om kosten te besparen, transparantie en betrouwbaarheid te vergroten. En daarmee onze concurrentiekracht.

Er wordt al veel data gedeeld binnen de sector, maar er valt nog een wereld te winnen, zeker als we ook met tot dusver onbekende partijen data gaan uitwisselen. Niet alleen kunnen we hiermee bestaande businessmodellen verbeteren, we openen ook tal van mogelijkheden voor nieuwe business en innovaties.

 

Wat zijn onze ambities?

tagline

Het NLIP draagt met haar projecten bij aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek:
tagline

 

Verhogen beladingsgraad van alle transportmiddelen

Data uitwisseling over beschikbare capaciteit maakt optimale belading mogelijk, bijvoorbeeld door bundeling van lading. Vrachtauto’s, treinen, schepen en vliegtuigen maximaal beladen. Niet meer vol naar de klanten en dan leeg terug naar huis.

Vergroten transparantie en betrouwbaarheid levering

Elk moment inzicht in waar je lading zich bevindt en je planning hier optimaal op kunnen inrichten. Tijdig inspringen op veranderingen en een betrouwbare leveringstermijn.

Verlagen CO2 uitstoot

Optimalisatie van bouw- en stadsdistributie en andere ketens. Bundeling van lading in hubs beperkt de benodigde transportbewegingen naar bouwdepot of stadsbestemming. Efficiënte terminalafhandeling voorkomt onnodig wachtende of rondrijdende trucks. Een rechtstreekse reductie van CO2 uitstoot.

Minimaliseren administratieve lasten

Geen onnodige handelingen en papierverbruik. Rondbellen voor informatie over een levering is dankzij onderlinge data uitwisseling verleden tijd, net als tijdsverlies en fouten door het opnieuw invoeren van informatie.