Hoe werkt NLIP?

NLIP pijlers

NLIP ondersteunt initiatieven en projecten die het delen van data in de gehele sector bevorderen. Deels zijn dit initiatieven die worden ingediend door (markt)partijen uit de sector, en deels neemt NLIP zelf het initiatief. Voorwaarde is altijd dat de resultaten van de projecten beschikbaar komen voor iedereen in de sector. Voorbeelden zijn het iSHARE Afsprakenstelsel, de ontwikkelde standaarden voor Papierloos Transport en de slimme aanvoerketen naar Schiphol.

Alle NLIP projecten grijpen in op 1 of meerdere strategische NLIP pijlers: technologie, samenwerking en toepassing. De resultaten zijn beschikbaar voor alle partijen in de logistieke sector.

NLIP stelt mensen en middelen ter beschikking en biedt haar uitgebreide netwerk aan voor initiatieven op het gebied van data delen. Zij bevordert, ontwikkelt en ontsluit innovatieve kennis over data delen.

Standaarden

Data delen in de logistiek gaat efficiënter door gebruik te maken van (open) standaarden. Waar mogelijk en opportuun maken NLIP en haar partners gebruik van bestaande -of daartoe ontwikkelde- open logistieke standaarden. Standaarden voor laagdrempelige en betrouwbare data uitwisseling, zoals eCMR, OpenTrip Model en het iSHARE afsprakenstelsel, winnen sterk aan effectiviteit en inzetbaarheid wanneer deze grootschalig worden toegepast. Deze standaarden zijn tevens ondersteunend voor het opschalen van initiatieven, zoals in Synchromodaal Transport en Cross Chain Control Towers (4C).

NLIP ondersteunt de inrichting van toekomstbestendig beheer van de standaarden en heeft daartoe de Stichting Uniforme Transport Code opdracht gegeven een Expertise- en beheercentrum in te richten voor open logistieke standaarden. Het Open Trip Model, de digitale standaarden voor Papierloos Transport en de EBA zijn inmiddels in beheer bij het Expertisecentrum.

 

tagline
 

Wij nodigen u nadrukkelijk uit om wensen, verzoeken of initiatieven voor aanvullende randvoorwaarden voor drempelloos data delen bij ons kenbaar te maken!

tagline