SUTC: beheer- en expertisecentrum voor logistieke standaarden

Context:Om veilig en efficiënt logistieke data met elkaar te kunnen delen moeten partijen op z’n minst dezelfde taal spreken en goede afspraken hebben onder welke voorwaarden ze data met elkaar delen. Hoe meer partijen dezelfde standaarden gebruiken, hoe groter het voordeel voor alle betrokkenen is. Toekomstbestendige standaarden vragen actieve doorontwikkeling en promotie.

Doel:het faciliteren van logistiek dienstverleners, verladers en ICT leveranciers bij het toepassen van logistieke ICT standaarden. SUTC draagt zorg voor beheer en doorontwikkeling van open logistieke standaarden, zoals OpenTrip Model, EBA (afvalbrief) en de standaarden Papierloos Transport (transportopdracht, eCMR en factuur) en is daarnaast nauw betrokken bij de ontwikkeling van andere standaarden, zoals iSHARE en TransFollow.

Status: expertisecentrum is operationeel

Lees meer

Deelnemers:SUTC is een initiatief van evofenedex en TLN en wordt in de opstartfase ondersteund door NLIP