Papierloos Transport: standaarden voor elektronische uitwisseling

Doel:Het vaststellen van Europees toepasbare standaarden (transportopdracht, vrachtbrief en factuur) voor elektronische uitwisseling in (weg)transport en implementatie van deze standaarden (incl. uitwisselingsproces) bij partijen in de sector.

Status: Operationeel, service wordt gaandeweg uitgebreid

Deelnemers:TLN, TNO en Ministerie van Infrastructuur & Milieu