ISHARE: uniform, simpel en gecontroleerd logistieke data delen

Context:Om veilig en efficiënt logistieke data met elkaar te kunnen delen moeten partijen op z’n minst dezelfde taal spreken en goede afspraken hebben onder welke voorwaarden ze data met elkaar delen. Het afsprakenstelsel iSHARE regelt de identificatie (wie ben je?), authenticatie (hoe bewijs je dat?) en autorisatie (welke data mag je zien?).

Doel:Publieke en private partijen uit de sector Transport & Logistiek ontwikkelen in het project iSHARE gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Dit afsprakenstelsel maakt het mogelijk dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen. Organisaties bepalen zelf óf, en met wie zij welke data delen. De standaard jaagt samenwerken binnen de keten verder aan en maakt het eenvoudig om bestaande initiatieven van digitale gegevensuitwisseling op te schalen en te versnellen.

Status: iSHARE afsprakenstelsel live; implementatie bij partijen is gaande; implementatie bij MKB wordt ondersteund door verstrekken van vouchers

Lees meer

Deelnemers:tientallen publieke en private partijen