Fytosanitair

Doel:Optimalisatie van de fytosanitaire luchtvrachtketen via Schiphol door ketenbreed inzicht in de status van de zendingen, coördinatie van de verschillende inspecties en single window voor de verschillende aangifteprocessen.

Status: Plan van Aanpak

Deelnemers:Cargonaut, Douane en Logius