Fast XS: uniform aanmeld- en toegangssysteem voor vrachtauto’s

Context:Terminals en bedrijventerreinen hanteren elk weer eigen aanmeldprocessen voor transporteurs en dienstverleners die de terreinen op komen. Dit leidt tot veel vertraging, bergen pasjes in vrachtwagens, veiligheidsissues en administratieve rompslomp. Vereenvoudiging en standaardisering van deze processen levert winst op voor alle betrokken partijen; hoe meer partijen deze standaardprocessen toepassen, hoe groter de winst.

Doel:gemeenschappelijke definitie en acceptatie van een gestandaardiseerd aanmeldingsbeleid en -systeem door bedrijven en logistieke dienstverleners in de Zeeuwse regio. Een bestaande identiteitskaart, voorzien van biometrische kenmerken, die toegang geeft tot (haven)terminals wordt breed geimplementeerd. Potentieel opschaling naar heel Nederland.

Status: Operationeel; implementatie bij partijen gaande

Lees meer

Deelnemers:Zeeland Connect , Secure Logistics, Supermaritime