Fast XS: uniform aanmeld- en toegangssysteem voor vrachtauto’s

Doel:gemeenschappelijke definitie en acceptatie van een gestandaardiseerd aanmeldingsbeleid en -systeem door bedrijven en logistieke dienstverleners in de Zeeuwse regio. De reeds bestaande Cargo Card wordt hiertoe ingezet voor automatische identificatie van de chauffeurs (obv biometrische kenmerken), waarmee de toegang tot (haven)terminals en bijbehorende administratieve afhandeling wordt versneld en vereenvoudigd. Implementatie vindt stap voor stap plaats.

Status: Start implementatie

lees meer

Deelnemers: Zeeland Connect, Secure Logistics, Supermaritime