Data ontsluiting achterland zeehavens

Context:NLIP streeft naar optimale beschikbaarheid van data. Daarom stimuleert zij bronnen die rijk zijn aan data om deze te ontsluiten. Voorbeelden van deze bronnen zijn: Portbase, Cargonaut, FMS/ TMS leveranciers, Pro Rail. Met het beschikbaar maken van deze data kunnen andere (markt)partijen functionaliteiten/ apps ontwikkelen die het logistieke proces optimaliseren.

Doel:Inrichten van een innovatieomgeving, met dataservices als container status, ETA voorspeller of voormeldservices. Doel is dat derde partijen hier slimme tools en toepassingen op kunnen bouwen, innovaties ten behoeve van bijvoorbeeld realtime synchromodaal plannen.

Status: Afgerond

Deelnemers:Portbase, havencommunity