Neutraal Logistiek Informatie Platform

Het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP) is ontwikkeld om de logistieke sector in Nederland weer een voorsprong te geven in Europa. Met het NLIP wordt informatie door de hele keten op een slimme wijze aangeleverd en gedeeld. Dat maakt onze sector efficiënter en concurrerend. Het NLIP draagt bij aan een betrouwbaarder product. De voorspelbaarheid in het complexe logistiek proces wordt met het NLIP aanzienlijk vergroot.

 

Waarom we dit doen

 

Topsector Logistiek

Met jaarlijks zo’n 40 miljard euro omzet en 750.000 arbeidsplaatsen is de logistiek een belangrijke economische pijler. Overheid en markt nemen samen het initiatief om Nederland in 2020 weer terug te krijgen op de nummer 1 positie in de Europese logistieke sector. Er zijn drie hoofddoelstellingen:

 • In ketenlogistiek en ketenoptimalisatie en wordt weer de gateway to Europe
 • In de afhandeling van goederenstromen
 • Als het gaat om vestigingsklimaat

 

Samen is de basis voor beter

De hele logistieke keten profiteert van het NLIP. Van overheid tot logistieke dienstverleners, van verladers tot mainports, kennisinstituten en systeem suppliers. Het succes van het NLIP is gebaat bij samenwerking, vertrouwen en openheid. Wanneer alle deelnemende partijen hun informatie op een transparante manier doorgeven, kan Nederland weer haar vooraanstaande positie innemen op het gebied van continentaal (weg)transport en als gateway to Europe.

 

Het Strategisch Platform Logistiek

Het Strategisch Platform Logistiek heeft eerder al bepaald dat we verstandiger met informatie om moeten gaan. Ook prominente vertegenwoordigers uit de sector hebben zich over deze uitdagingen gebogen. Hun aanpak staat in de nota

‘Partituur naar de Top’.
Een groot aantal stakeholders is het afgelopen jaar bezig geweest met de ontwikkeling van het NLIP, één van de belangrijkste acties uit de agenda van de Topsector Logistiek.

 

De kernboodschap

Het doel van het NLIP is het optimaliseren van de uitwisseling van logistieke informatie om deze efficiënter en duurzamer te maken en de administratieve lasten te verminderen. Dat bevordert de concurrentiepositie van importeurs, exporteurs en logistieke spelers in Nederland en van Nederland als logistiek gidsland.

Video over NLIP

 

 

 

 

Voordelen

Alle voordelen op een rij

 • Eén keer informatie aanleveren
 • Beter voorspelbaarheid
 • Minder regeldruk, administratieve lasten en nalevingskosten
 • Efficiënter risicobeheer en minder inspecties
 • Concurrentievoordeel
 • Ketenoptimalisatie

 • Informatie beschikbaar voor alle relevante partijen
 • Betere benutting van transportmiddelen en infrastructuren
 • Een efficiënte en kosteneffectieve overheid
 • Verhoogde veiligheid en verbeterd calamiteitenbeheer
 • Imagoversterking

 • Betere planning
 • Betere informatie maakt ketens beheersbaar, betrouwbaar, flexibel, goedkoper en transparant.
 • Minder papieren transactiekosten door digitalisering
 • Milieuvoordeel door betere beladingsgraad
 • Klantenbinding (betere service)

Hoe werkt NLIP

Hoe werkt NLIP?

Het NLIP is een state-of-the-art doorgeefluik van informatie. Door gebruik te maken van het NLIP hoeven partijen nog maar één keer informatie aan te leveren. Die informatie wordt vervolgens gedeeld met alle loketten die nodig zijn in de logistieke stroom. De eigenaar van de informatie bepaalt met wie en onder welke voorwaarden de informatie wordt gedeeld en houdt dus zelf altijd controle. Het streven is om gegevens maximaal beschikbaar te hebben voor relevante partijen.

Het NLIP maakt gebruik van de kennis en ervaring van al bestaande en succesvolle informatieplatformen van Schiphol (Cargonaut), de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam (Portbase) en de overheid (Digipoort) en zal worden uitgebreid met nieuwe platformen. Al die platformen ‘praten met elkaar’ en dat moet uiteindelijk leiden tot een geïntegreerd platform.

Het NLIP is neutraal en zonder winstoogmerk. Het NLIP is voor iedereen toegankelijk tegen gelijke condities. Er zijn geen partijen ‘de baas’ in het NLIP.

”Voorbeeld”

Een schip uit Japan lost in de Rotterdamse haven haar containers. De exporteur heeft de gegevens ingevuld: wat zit er in de containers, de ladingcode, het containernummer. Door het NLIP weet uw logistieke dienstverlener precies hoe laat en op welke kade hij moet zijn om de container op te pikken. Geen wachttijden meer. De douane weet door de informatie in het NLIP bovendien wat er in de containers zit en kan de invoerprocedure sneller uitvoeren.

tagline

*Financiële en commerciële afspraken worden niet gedeeld!

tagline

Betrokken Partijen

Een klein overzicht van de betrokken partijen

Logistiek dienstverleners

Afhandelaren, barge operators, expediteurs, luchtvracht operators, rederijen, cargadoors, terminals en wegvervoerders hebben zich al achter het NLIP geschaard.

Verladers

Verzenders van goederen willen transparantie, innovatie en samenwerking. Uniforme systemen als het NLIP voldoen aan die wensen.

Mainports

Schiphol en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam hebben als mainports groot belang bij integrale informatiesystemen. Zij hebben met Cargonaut en Portbase al hun eigen community systemen voor informatie-uitwisseling. Het NLIP sluit hierop aan en maakt gebruik van de kennis en ervaring die is opgedaan met deze systemen.

De Overheid

De overheid is, net als alle andere Europese lidstaten, verplicht een single window in te richten waardoor gegevens eenmalig aan de overheid hoeven te worden aangeleverd. Dit platform is al in ontwikkeling en het NLIP maakt een belangrijk onderdeel daarvan uit. Het moet de overheid efficiënter en kosteneffectiever maken. Ook is de overheid betrokken vanuit het belang van werkgelegenheid en economische groei.

Samenwerkende Partijen

De partijen die samen met NLIP te werk gaan

 

 

 

TU_d_line_P1_color_1